Nøkkelinformasjon

Du lærer å montere, drifte og vedlikeholde elenergisystemer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er energimontør

Læreplan

Læreplan i energimontørfag

Vg3 energimontørfaget handler om arbeid med montasje, idriftsettelse og vedlikehold av elektriske anlegg med ulike spenningsnivåer. Faget handler videre om sikker drift og stabil og miljøvennlig energiforsyning som leverer elektrisk energi til alle typer forbrukere. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets krav til funksjonell, sikker og bærekraftig energiforsyning. 

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker