Nøkkelinformasjon

Du lærer om å utarbeide konsepter innenfor varehandel og messer, scene- og kulturarrangementer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til vitnemål med yrkeskompetanse. Yrkestittel er eksponeringsdesigner.

Læreplan

Læreplan i eksponeringsdesign

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler