Nøkkelinformasjon

Kursene i bransjeprogrammet for detalj- og faghandelen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Handel og Kontor, Virke, LO, NHO Service og Handel og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å utvikle korte og relevante utdanningstilbud.

Les mer om bransjeprogrammet for detalj- og faghandelen på kompetansenorge.no.

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.