Nøkkelinformasjon

Du lærer om oppbygging, funksjon og virkemåte for ulike systemer og utstyr.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er dataelektroniker.

Læreplan

Læreplan i dataelektronikerfag

Vg3 dataelektronikarfaget handlar om å installere, drifte, halde ved like og reparere elektronisk utstyr, elektroniske installasjonar og infrastruktur. Vidare handlar faget om å utvikle sjølvstendige fagarbeidarar som kan møte behova for omstilling i arbeidslivet, og som dekkjer behovet samfunnet har for velfungerande elektronisk informasjons- og kommunikasjonssystem.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker