Nøkkelinformasjon

Du lærer om datastyring av maskiner for produksjon av mekaniske deler og komponenter.

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control og betyr datastyring og kontroll av bevegelser med hastigheter, posisjoner, retninger og tilstandssensorer på maskiner.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er CNC-operatør.

Læreplan

Læreplan i cnc-maskineringsfag

Vg3 CNC-maskineringsfaget handler om sponfraskillende bearbeiding, dreiing, fresing og boring ved hjelp av manuelle og CNC-styrte maskiner. Faget gir lærlingene kompetanse til å programmere, stille inn og operere CNC-styrte maskiner. Faget skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å skape og utvikle maskinelt utformede produkter for nasjonal og internasjonal handel. Faget skal bidra til å utdanne fagarbeidere med omstillingsevne og som vil bidra til å redusere miljøavtrykket.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 6 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 6 passer dine kriterier.

Relevante yrker