Nøkkelinformasjon

Du lærer om teknikker og materiale for å lage nyttekjøretøy og påbygg, og får trening i å bygge karosseri.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er chassispåbygger.

Læreplan

Læreplan i chassispåbyggerfag

Vg3 chassispåbyggjarfaget handlar om å spesialtilpasse køyretøy for transport av menneske, dyr, varer og gods. Faget skal medverke til at lærlingane utviklar kompetanse innanfor påbygg, reparasjonar, produkt- og materialval. Faget handlar òg om løysingar som sikrar levealderen og kvaliteten til køyretøyet og utstyret, og om å tilpasse dei til bruksområde innanfor dei behova samfunnet har for transport. Faget skal bidra til at arbeidslivet får fagarbeidarar som med fagkompetanse og kreativitet finn gode, tilpassa løysingar for kundar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Relevante yrker