Nøkkelinformasjon

Du lærer å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte.

Byggdrifter kalles også for vaktmester. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev i byggdrifterfaget. Yrkestittelen er byggdrifter.

Læreplan

Læreplan i byggdrifterfag

Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge miljø- og energibesparende løsninger i bygg og installasjoner som sikrer materiell og brukere. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan forebygge vannskader og brann gjennom valg av materialer og arbeidsprosesser og sikre byggets indre miljø.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Relevante yrker