Bygg og anlegg

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanninger innen bygg og anlegg består av en rekke tekniske fag, i tillegg til realfag og noen samfunnsfag. Studentene lærer fysisk og teknisk planlegging og prosjektering av nye bygg og anlegg, og vedlikehold av gamle.

Ingeniørutdanninger innen bygg og anlegg krever treårig bachelor i ingeniørfag.

Se også: informasjons- og datateknologielektrofagkjemi og bioteknologimekanikkbioingeniør

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. For ingeniørutdanninger kreves også realfagskombinasjon, ingeniør forkurs eller teknisk fagskole.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Bygg- og anleggsfag › Bygg og anlegg (8571)
 • ... › Bygg- og anleggsfag › Bygg og anlegg (7571)
 • ... › Bygg- og anleggsfag › Bygg og anlegg (6571)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Eiendomsutvikling Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Byggdesign (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk - VVSHING
Digitale byggeprosesser og infrastrukturHING
Bygg, Narvik HINGAlleAlle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ansvarleg søkjar og plankonsulent Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, ingeniør (y-vei) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Plan og infrastruktur (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Forhandlingar og konfliktforståing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - Byggdesign, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Bygg, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Plan og infrastruktur Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • Alle
Byggdesign Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bygg, ingeniør (nettbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, bygg, GjøvikHINGAlle35.3
Ingeniør, bygg, fleksibel HINGAlle61.0
Bachelor i ingeniørfag - Vann- og miljøteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 36.9
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.4
Bygg Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 41.9
 • 43.9
Bachelor i ingeniørfag - Bygg Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 44.0
Årsstudium i landmåling Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LandmålingGenerell studiekompetanseAlle47.1
Landmåling, deltid Generell studiekompetanseAlle51.0
Ingeniørfag, bygg - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • Alle
 • 47.5
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.2
Byggeteknikk og arkitektur Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 50.0
 • 54.4
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.8
 • 55.6
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.6
 • 56.4
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bygg, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk - VVSHING
Digitale byggeprosesser og infrastrukturHING
Bygg, Narvik HINGAlleAlle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, ingeniør (y-vei) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Plan og infrastruktur (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Byggdesign (Y-veien) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Oppgis ikke
 • Alle
Bygg, ingeniør - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Plan og infrastruktur Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Byggdesign Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bygg, ingeniør (nettbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - Byggdesign, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, bygg, GjøvikHINGAlle35.3
Ingeniør, bygg, fleksibel HINGAlle61.0
Bachelor i ingeniørfag - Vann- og miljøteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 36.9
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 40.4
Bygg Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 41.9
 • 43.9
Bachelor i ingeniørfag - Bygg Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 44.0
Ingeniørfag, bygg - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • Alle
 • 47.5
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 39.3
 • 48.2
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.6
 • 56.4
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bygg, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Byggeteknikk og arkitektur Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 50.0
 • 54.4
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.8
 • 55.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ansvarleg søkjar og plankonsulent Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forhandlingar og konfliktforståing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i landmåling Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LandmålingGenerell studiekompetanseAlle47.1
Landmåling, deltid Generell studiekompetanseAlle51.0