Nøkkelinformasjon

Fagretningen Bygg, anlegg og KEM gir kunnskaper innen flere tekniske fag. Gjennom utdanningen får du kompetanse til å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurs innen byggprosjekt, enten det gjelder nye bygg eller restaurering av gamle byggverk.

Utdanninger

 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig (557125)
 • Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig (557126)
 • Fagskoleutdanning, anlegg, toårig (557117)
 • Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig (557118)
 • Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig (557121)
 • Fagskoleutdanning, bygg, toårig (557119)
 • Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig (557127)
 • Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, toårig (557122)
 • Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig (557123)
 • Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig (557120)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, installasjon, ettårig (554201)