Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle pelsarbeider, og får kompetanse om materialer, form og farger.

Læreplan

Læreplan i buntmakerfag

Buntmakerfaget har tradisjoner tilbake til steinalderen, og pels og skinn har vært brukt av mennesker til bekledning og beskyttelse mot vind og kulde til alle tider. Buntmakerfaget skal bidra til utvikling av pelsarbeider og arbeid med design, mote og klær i et internasjonalt perspektiv. Buntmakerfaget skal videre bidra til å imøtekomme samfunnets behov for målsøm, omsøm, reparasjoner og vedlikehold av ulike pelsprodukter.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk pelsfaglig arbeid og bidra til å utvikle kompetanse om materialer, form og farger. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne til å vurdere skinnkvalitet, mønsterforståelse og nøyaktighet i bruk av ulike sammenføyingsteknikker. Opplæringen skal videre bidra til å utvikle kompetanse i buntmakerfagets særpreg og historie, kundebehandling, etikk og helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er buntmaker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler