Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke nedihullsverktøy, pumping av brønnvæsker og lekkasjetesting av overflateutstyr og nedihullsutstyr.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, sementering.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, sementering

Vg3 brønnfaget, sementering handler om å sementere, forskale og sone-isolere brønner for å stabilisere og etablere en ytre barriere i produksjons- og injeksjonsbrønner. Faget skal gi lærlingene kompetanse i å vedlikeholde sementeringsutstyr, mekanisk brønnverktøy, kvalitetssikre og pumpe brønnvæsker og lekkasjeteste overflate- og nedihullsutstyr. Videre handler faget om helhetlig operasjonell og barrierefilosofisk forståelse for å ivareta det ytre miljøet.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker