Nøkkelinformasjon

Du lærer å manøvrere og installere mekanisk utstyr i brønner, inkludert bruk og vedlikehold av utstyr.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør mekaniske kabeloperasjoner.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner

Vg3 brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner handler om å utføre brønnintervensjoner i petroleumsindustrien. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor manøvrering og installasjon av mekanisk utstyr i brønner. Faget bidrar til systemforståelse i alle faser av brønnens livsløp. Videre skal faget bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse innen praktisk arbeid med kabeloperasjoner.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler