Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å manøvrere og installere mekanisk utstyr i brønner, inkludert bruk og vedlikehold av utstyr.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør mekaniske kabeloperasjoner.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Alle endringene er ikke bestemt enda, men Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider. Du kan også se en foreløpig versjon av det nye utdanningsløpet hos Vilbli.no.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner Vg3 / opplæring i bedrift

Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt innen manøvrering og installasjon av mekanisk utstyr nedi brønner slik at optimale produksjonsforhold oppnås. Arbeidet foregår under krevende forhold og stiller høye krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet og den enkeltes funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å redusere risikoen for utslipp.

Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens evne til å håndtere risikofylte operasjoner. Videre skal opplæringen legge grunnlag for praktiske ferdigheter i kontroll, bruk og vedlikehold av overflateutstyr, trykkontrollutstyr og mekanisk brønnverktøy og bidra til utvikling av ansvarlige, nøyaktige og selvstendige operatører.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i valg av framgangsmåter og bruk av utstyr. Opplæringen skal vektlegge sikkerhet og arbeid etter prosedyrer og stimulere til samarbeid på tvers av faggrupper.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør mekaniske kabeloperasjoner.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.