Nøkkelinformasjon

Du lærer å manøvrere og installere mekanisk utstyr i brønner, inkludert bruk og vedlikehold av utstyr.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner

Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt innen manøvrering og installasjon av mekanisk utstyr nedi brønner slik at optimale produksjonsforhold oppnås. Arbeidet foregår under krevende forhold og stiller høye krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet og den enkeltes funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å redusere risikoen for utslipp.

Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens evne til å håndtere risikofylte operasjoner. Videre skal opplæringen legge grunnlag for praktiske ferdigheter i kontroll, bruk og vedlikehold av overflateutstyr, trykkontrollutstyr og mekanisk brønnverktøy og bidra til utvikling av ansvarlige, nøyaktige og selvstendige operatører.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i valg av framgangsmåter og bruk av utstyr. Opplæringen skal vektlegge sikkerhet og arbeid etter prosedyrer og stimulere til samarbeid på tvers av faggrupper.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev . Yrkestittel er brønnoperatør mekaniske kabeloperasjoner.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet