Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke og vedlikeholde nedihullsverktøy, overflate- og trykkontrollutstyr til brønnvedlikehold og brønnferdigstilling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, kveilerør.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, kveilerøroperasjoner

Vg3 brønnfaget, kveilerøroperasjoner handler om å bruke kveilerør i vedlikehold av produksjons- og injeksjonsbrønner for å utvinne hydrokarboner på en sikker og effektiv måte. Faget gir lærlingene kompetanse innenfor barrierer, overflate- og nedihullsutstyr og trykkontrollutstyr. Faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere som kan tilfredsstille samfunnets krav til trygg utvinning og vern av det ytre miljøet gjennom kveilerørsoperasjoner i brønner. Videre skal faget bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å videreutvikle seg i takt med teknologiens utvikling.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker