Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke og vedlikeholde nedihullsverktøy, overflate- og trykkontrollutstyr til brønnvedlikehold og brønnferdigstilling.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, kveilerøroperasjoner

Brønnfaget, kveilerøroperasjoner skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker olje- og gassutvinning. Kveilerør, som ligger på store tromler og kan bli flere tusen meter lange, brukes til vedlikehold og ferdigstillelse av olje- og gassbrønner. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til den enkeltes helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta industriens høye krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet.

Opplæringen skal legge grunnlag for at lærlingen utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter i arbeidet med brønnvedlikehold og ferdigstillelse av brønner. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle ansvarlige, nøyaktige og selvstendige fagarbeidere med evne til å videreutvikle seg i takt med ny teknologi. Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i bruk og vedlikehold av overflateutstyr og nedihullsverktøy og i bruk av trykkontrollutstyr. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø. Opplæringen skal legge vekt på sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev . Yrkestittel er brønnoperatør, kveilerør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet