Brønnfaget, kveilerøroperasjoner

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å bruke og vedlikeholde nedihullsverktøy, overflate- og trykkontrollutstyr til brønnvedlikehold og brønnferdigstilling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, kveilerør.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, kveilerøroperasjoner Vg3 / opplæring i bedrift

Brønnfaget, kveilerøroperasjoner skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker olje- og gassutvinning. Kveilerør, som ligger på store tromler og kan bli flere tusen meter lange, brukes til vedlikehold og ferdigstillelse av olje- og gassbrønner. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til den enkeltes helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta industriens høye krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet.

Opplæringen skal legge grunnlag for at lærlingen utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter i arbeidet med brønnvedlikehold og ferdigstillelse av brønner. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle ansvarlige, nøyaktige og selvstendige fagarbeidere med evne til å videreutvikle seg i takt med ny teknologi. Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i bruk og vedlikehold av overflateutstyr og nedihullsverktøy og i bruk av trykkontrollutstyr. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø. Opplæringen skal legge vekt på sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, kveilerør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.