Nøkkelinformasjon

Du lærer om brønnferdigstilling, sandkontroll og komplettering av åpne hull, og får praktiske ferdigheter i bore-, ferdigstillingsutstyr og verktøysystemer.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, komplettering

Brønnfaget, komplettering inngår som en vesentlig del av petroleumsvirksomheten til havs og skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien, nasjonalt og internasjonalt. Komplettering er fasen hvor brønnen er ferdig boret og skal klargjøres for produksjon. Forholdene i resorvaret bestemmer hvilke tekniske løsninger som velges. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv utvinning av olje- og gassfelt og verdiskapning. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til den enkeltes helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Brønnoperatøren, komplettering arbeider med brønnferdigstilling, sandkontroll og komplettering av åpne hull. Opplæringen skal fremme utvikling av lærlingens praktiske ferdigheter og faglige innsikt knyttet til boring og ferdigstilling av brønn. Videre skal opplæringen fremme evne til faglig utvikling og til å ta i bruk ny teknologi. Opplæringen skal også bidra til å utvikle den enkeltes kommunikasjonsferdigheter og evne til nøyaktighet og ansvarlighet i arbeidet.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i bruk av bore-, ferdigstillingsutstyr og verktøysystemer. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø. Opplæringen skal legge vekt på sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev . Yrkestittel er brønnoperatør, komplettering.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet