Nøkkelinformasjon

Du lærer å installere og vedlikeholde produksjons- og injeksjonsutstyr på havbunnen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er havbunnsinstallatør.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, havbunnsinstallasjoner

Vg3 brønnfaget, havbunnsinstallasjoner handler om havbunnsinstallasjoner som inngår i produksjonen av olje og gass nasjonalt og internasjonalt. Faget skal gi lærlingen kompetanse innenfor installasjon og vedlikehold av produksjons- og injeksjonsutstyr i brønner på havbunnen. Videre handler faget om, sikkerhetsforståelse, sikkerhetsbarrierer, nedstengningssystemer og bruk av internasjonale standarder. Faget skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for kvalifisert personell som kan installere produksjonsutstyr på havbunnsbrønner og vedlikeholde havbunnsverktøy-systemer gjennom praktisk arbeid i verksted og ute på installasjoner i hele verden.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler