Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke og vedlikeholde elektroniske instrumenter i letebrønner og olje- og gassbrønner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner

Vg3 brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner handler om å bruke, installere og vedlikeholde loggeinstrumenter og overflateutstyr i letebrønner og produksjonsbrønner. Faget skal gi lærlingene kompetanse i sikker, effektiv og bærekraftig olje- og gassutvinning. Faget handler også om sikkerhetsforståelse, sikkerhetsbarrierer og bruk av internasjonale standarder. Videre skal faget bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse på elektriske kabeloperasjoner.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler