Nøkkelinformasjon

Du lærer om boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning og energibrønner til oppvarming og kjøling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnborer fastland.

Læreplan

Læreplan i brønn- og borefaget

Vg3 brønn- og borefaget handler om å bore brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling. Faget skal sette lærlingene i stand til å planlegge boring av brønn og borehull ved hjelp av ulike prosjektverktøy og gjennomføre arbeidet med hensyn til det ytre miljøet. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan bygge brønner som legger til rette for en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker