Nøkkelinformasjon

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt om boring og ferdigstilling av brønner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bore- og vedlikeholdsoperatør.

Læreplan

Læreplan i boreoperatørfag

Vg3 boreoperatørfaget handler om leteboring, produksjon og vedlikehold av produksjons- og injeksjonsbrønner. Faget handler også om automatiserte og digitaliserte produksjonsmetoder. Videre handler faget om å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker utvinning fra olje- og gassfelt. Faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere med kompetanse innenfor praktisk arbeid med boring og ferdigstilling av brønn.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler