Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage og reparere fat, tynner og stavarbeid i tre.

Læreplan

Læreplan i bøkkerfag

Bøkkaren lagar fat, tynner og anna stavarbeid i tre. Bøkkarfaget medverkar til å ivareta deler av kulturarven og skal gjennom vedlikehald, reparasjon og produksjon av ulike bøkkararbeid i tre medverke til å dekkje etterspørsel etter produkt der treverket sine eigenskapar vert utnytta.

Opplæringa skal medverke til å ta vare på handverkstradisjonar i bøkkarfaget. Opplæringa skal leggje grunnlag for utvikling av evne til å sjå samanheng mellom materialbruk, arbeidsmåtar og funksjon ved aktuelle bøkkarprodukt. Opplæringa skal stimulere evne til produktutvikling bygd på tradisjonelle materialar og metodar.

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er bøkkar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler