Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage og reparere fat, tynner og stavarbeid i tre.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er bøkker.

Læreplan

Læreplan i bøkkerfag

Vg3 bøkkarfaget handlar om å produsere fat, tønner og stavarbeid i tre. Gjennom praktisk arbeid, val og bruk av materialar, verktøy, maskiner og gamle og nye handverksteknikkar utviklar lærlingane handlag og innsikt i skapande arbeidsprosessar og eigenarten til faget. Faget skal førebu yrkesutøvarar til serie- og småskalaproduksjon, reparasjon, vedlikehald og utvikling av tradisjonelle og nye bøkkarprodukt til eit breitt spekter av kundar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker