Bøkkerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å lage og reparere fat, tynner og stavarbeid i tre.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er bøkker.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i bøkkarfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Bøkkaren lagar fat, tynner og anna stavarbeid i tre. Bøkkarfaget medverkar til å ivareta deler av kulturarven og skal gjennom vedlikehald, reparasjon og produksjon av ulike bøkkararbeid i tre medverke til å dekkje etterspørsel etter produkt der treverket sine eigenskapar vert utnytta.

Opplæringa skal medverke til å ta vare på handverkstradisjonar i bøkkarfaget. Opplæringa skal leggje grunnlag for utvikling av evne til å sjå samanheng mellom materialbruk, arbeidsmåtar og funksjon ved aktuelle bøkkarprodukt. Opplæringa skal stimulere evne til produktutvikling bygd på tradisjonelle materialar og metodar.

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er bøkkar.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.