Nøkkelinformasjon

Du utvikler håndverksferdigheter og lærer om materialer, verktøy og teknikker for å lage og restaurere glassarbeider.

Læreplan

Læreplan i blyglasshåndverkerfag

Blyglasshåndverkere lager og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, fasader og interiører, og bidrar derved til at kulturarven blir ivaretatt, og at tradisjoner blir videreført.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle forståelse for form og estetikk, og evne til å skape nye glassformer og dekorasjoner. Blyglasshåndverkerfaget skal bidra til å utvikle grunnleggende håndverksferdigheter i blyglasshåndverkerfaget. Videre skal opplæringen bidra til kunnskaper om materialer, verktøy og teknikker i lærefaget. Blyglasshåndverkerfaget skal legge grunnlag for å utføre arbeid i samsvar med krav stilt av antikvarmyndigheter og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker i blyglasshåndverkerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er blyglasshåndverker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler