Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle nye produkt, og praktisk arbeid med råvarer, materiale, uttrykk og teknikker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er blomsterdekoratør.

Læreplan

Læreplan i blomsterdekoratørfag

Vg3 blomsterdekoratørfaget handlar om å lage produkt med allsidig design og uttrykk tilpassa ulike personar, rom og anledning, og å yte service og rettleie kundar om produkt og tenester. Faget handlar òg om korleis blomsterdekoratøren bruker råvarer, materiale, verktøy, teknikkar og kreativitet i produksjon og design med blomstrar. Vidare handlar faget om å vidareføre eit handverk som ofte er knytt til ulike tradisjonar og livshendingar, og som utviklar seg i takt med tida.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker