Nøkkelinformasjon

Du lærer å reparere skadde kjøretøy ved å jobbe på karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilskadereparatør.

Læreplan

Læreplan i bilskadefag

Vg3 bilskadefaget handler om å utføre skadereparasjoner som bidrar til at kjøretøyene opprettholder opprinnelig kvalitet og trafikk- og passasjersikkerhet. Faget skal bidra til at lærlingene behersker ulike reparasjonsmetoder, arbeid med ulike materialer og bruk av gjeldende og ny teknologi. Faget skal medvirke til at samfunnets behov for transport blir dekket gjennom trygge og sikre kjøretøy. Faget skal bidra til at arbeidslivet har fagarbeidere med kunnskap om karosseriers oppbygging og ulike framdriftsteknologier og kan utføre reparasjoner på ulike kjøretøy.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker