Nøkkelinformasjon

Du lærer å bygge opp, konstruere og sy interiør og eksteriør til ulike framkomstmidler, ved bruk av et bredt utvalg av kunst- og naturmaterialer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er bilsalmaker.

Læreplan

Læreplan i bilsalmakerfaget

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker