Nøkkelinformasjon

Du lærer om bilpleie på kjøretøy og utstyr, og å inspisere, vedlikeholde og utbedre alle typer interiør og eksteriør.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilpleier.

Læreplan

Læreplan i bilpleiefaget

Vg3 bilpleiefaget handlar om bilpleie på køyretøy og utstyr. Faget medverkar til at lærlingane lærer å utføre ettersyn, vedlikehald og utbetring av alle typar interiør og eksteriør. Faget skal medverke til ei meir berekraftig utvikling i samfunnet ved å fremje forståing for at miljøvennlege produkt, gjenbruk av materiell og varetaking av materielle verdiar kan vere med på å redusere belastninga på klimaet og miljøet. Vidare skal bilpleiefaget fremje fagleg identitet, vise fram yrkestradisjonane og medverke til at arbeidslivet har kvalifiserte bilpleiarar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler