Nøkkelinformasjon

Du lærer billakkeringsmetoder i forskjellige materialer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er billakkerer.

Læreplan

Læreplan i billakkererfag

Vg3 billakkererfaget handler om å gjøre grunnarbeid og sprøytelakkere objekter, klargjøre karosseri og utføre lakkering. Faget skal bidra til at lærlingene utfører lakkeringsarbeid som ivaretar bilens kvalitet etter reparasjon. Ved å forberede lærlingene på å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi og reparasjonsmetoder skal faget bidra til at samfunnet har en god bilpark, og at bærekraften blir bedre ved at bilene får lengre levetid. Faget skal bidra til at arbeidslivet får billakkerere som arbeider nøyaktig, selvstendig og tenker kreativt.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker