Nøkkelinformasjon

Du lærer om feilsøking, reparasjon og service på personbiler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilmekaniker, lette kjøretøy.

Læreplan

Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy

Vg3 bilfaget, lette kjøretøy handler om service, vedlikehold og reparasjon på personbiler og nyttekjøretøy. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kompetanse innen feilsøking, reparasjon og vedlikehold. Faget skal medvirke til at personbiler og nyttekjøretøy beholder sin opprinnelige kvalitet over lengre tid og dermed tar vare på samfunnets begrensede ressurser. Videre skal faget bidra til å arbeidslivet får arbeidstakere som kan utføre reparasjoner på en kostnadseffektiv, forsvarlig og sikker måte som fremmer yrkesstolthet og troverdighet i faget.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet