Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere og vedlikeholde betongkonstruksjoner ved tradisjonelle håndverks- og industrielle metoder.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er betongfagarbeider.

Læreplan

Læreplan i betongfag

Vg3 betongfaget handler om å forskale, armere og støpe nye bygg- og anleggskonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende bygningsmasser. Faget skal sette lærlingene i stand til å bygge boliger, næringsbygg, skoler, broer, tunneler, kaier, damanlegg og annen infrastruktur i betong. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan oppføre nye betongkonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende konstruksjoner. Faget handler også om å sikre kvalitet og levetid ved oppføring av bygninger og konstruksjoner.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker