Nøkkelinformasjon

Du lærer om vedlikehold og kontroll av sporanlegg ved jernbaneinfrastrukturen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er banemontør.

Læreplan

Læreplan i banemontørfag

Vg3 banemontørfaget handlar om å byggje, drifte, kontrollere og halde ved like køyreveg for skjenegåande transport av gods- og persontrafikk. Faget handlar vidare om å etablere og utvikle baneinfrastrukturen i Noreg, og levere ein trygg køyreveg for sporbunden transport slik at næringslivet og andre samfunnstenester skal fungere i dag og i framtida. Faget skal òg gjere lærlingane i stand til å velje og bruke maskiner, verktøy og utstyr med omsyn til produksjonskrav, naturressursar og miljø. Å sørgje for trafikksikkerheit i og ved spor og ta vare på sikkerheita til ein sjølv og andre ved sporbunden transport er òg ein del av faget.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker