Nøkkelinformasjon

Du lærer om råvarer, utstyr og bakeprosesser.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er baker.

Læreplan

Læreplan i bakerfag

Vg3 bakerfaget handler om råvarer, produksjonsmetoder og produksjon av bakervarer i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale tradisjoner og trender. Faget handler videre om utvikling av håndverksferdigheter, innsikt i nye produksjonsmetoder og om resept- og produktutvikling. Vg3 bakerfaget skal bidra til å fremme gode matopplevelser og å dekke samfunnets etterspørsel etter bakervarer. Faget skal også bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i stadig endring.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Relevante yrker