Nøkkelinformasjon

Du lærer vedlikehold på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er avioniker.

Læreplan

Læreplan i avionikerfag

Avionikerfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyer. Dagens samfunn er avhengig av driftssikre og velfungerende luftfartøy som sikrer god kommunikasjon over hele verden. Luftfartøyene bidrar til effektiv utbygging av infrastruktur og redningstjenester og til å opprettholde norske territorialgrenser.

Opplæringen i avionikerfaget skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse. Videre skal opplæringen fremme evnen til å se sammenheng fra idé til produkt, slik at entreprenørskap og nyskaping kan bidra til å trygge vår felles framtid. Opplæringen skal bidra til økt bevissthet om miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.

Opplæringen i avionikerfaget skal legge vekt på mestring, innsikt, gode holdninger og bevisste valg knyttet til vedlikehold av elektriske, elektroniske og digitale systemer, mekaniske instrumenter og tilhørende systemer. Sikkerhetsforståelse og forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer og bransjepersonell ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.

Opparbeidelse av grunnleggende fagkompetanse og systemforståelse i faget er med på å danne grunnlag for livslang læring.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er avioniker.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker