Nøkkelinformasjon

På audiografutdanningen lærer du å måle hørsel, kartlegge hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp, samt å iverksette tiltak for å bedre kommunikasjonen.

I tillegg til audiologi inneholder utdanningen medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner.

Praktiske ferdigheter er viktig, slik at du kan overføre det du lærer i utdanningen til det praktiske arbeidet du møter i yrkeslivet.

Utdanninger

Viser 1 utdanninger
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 35.00 44.20

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, audiografutdanning, treårig (669936)

Relevante yrker