Nøkkelinformasjon

Du lærer om produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier, plasser og tetting i vannreservoar og fyllingsdammer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er asfaltør.

Læreplan

Læreplan i asfaltfag

Vg3 asfaltfaget handlar om å produsere asfalt , leggje ut asfalt og halde ved like ulike asfaltdekke med omsyn til miljø og kostnadseffektive faktorar. Faget skal gjere lærlingane i stand til å produsere, halde ved like og fornye asfalt. Faget skal òg gjere lærlingane i stand til å velje og bruke maskiner, verktøy og utstyr med omsyn til produksjonskrav, naturressursar og miljø. Faget skal dekkje behovet i samfunnet for asfaltdekke på vegar, flyplassar og annan infrastruktur. Å ta vare på sikkerheita til ein sjølv og andre i arbeidet er òg ein del av faget.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker