Nøkkelinformasjon

Du lærer sikker håndtering av legemidler og apotekvarer, samt gi profesjonelle råd om folkehelse.

Læreplan

Læreplan i apotekteknikk

Programområdet apotekteknikk skal bidra til å dekke apotekbransjens behov for kvalifisert personell. Faget skal bidra til rådgivning og sikker håndtering av legemidler og regelverk. I tillegg skal apotekteknikeren bidra til bedre folkehelse gjennom profesjonell informasjon og veiledning.

Opplæringen skal bidra til at apotekteknikere kan håndtere legemidler og andre apotekvarer. Videre skal opplæringen utvikle evne til selvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde og til kommunikasjon og samhandling med øvrig personale. Opplæringen skal bidra til utvikle apotekteknikere som kan formidle eksakt informasjon om apotekenes produkter og ekspedere og veilede kunder.

Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og bidra til helhetlig bransjeforståelse. Det skal legges vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering i tråd med gjeldende regelverk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse . Yrkestittel er apotektekniker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

VITUSAPOTEK VOSSEVANGEN Vis avtale
APOTEK 1 VOSS Vis avtale
APOTEK 1 AMFI VOSS Vis avtale
APOTEK 1 SORTLAND Vis avtale
APOTEK 1 ØKSNES Vis avtale
Det finnes 5 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 5 passer dine kriterier.