Nøkkelinformasjon

Du lærer å ta i bruk og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr på en forsvarlig måte. Planlegging og gjennomføring hører også med.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsmaskinfører.

Læreplan

Læreplan i anleggsmaskinførerfag

Vg3 anleggsmaskinførerfaget handler om å legge til rette for å bygge opp samfunnets infrastruktur. Faget skal sette lærlingene i stand til å utføre grunnarbeid og lage fundamenter for å bygge vei, jernbane og infrastruktur for vann, avløp og strøm. Faget bidrar til bærekraft i samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan legge til rette for en infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 7 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 7 passer dine kriterier.

Relevante yrker