Nøkkelinformasjon

Du lærer å utføre profesjonelt arbeid innen drift, vedlikehold og skjøtsel av både grønne og grå anlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsgartner.

Læreplan

Læreplan i anleggsgartnerfag

Vg3 anleggsgartnerfaget handler om å bygge og vedlikeholde utendørsanlegg til ulike formål. Faget skal sette lærlingene i stand til å etablere vegetasjon tilpasset ulike funksjonsområder og klima, og sikre gode vekstforhold tilpasset ulike vegetasjonstyper. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan vurdere ulike tekniske løsninger og utforme utendørsanlegg som legger til rette for fysisk aktivitet for alle. Velge og bruke maskiner og verktøy for å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnyttelse er også en del av faget.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 4 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 4 passer dine kriterier.

Relevante yrker