Nøkkelinformasjon

Ambulansefaget gir grunnlag for å gi akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter.

Du lærer å arbeide under tidspress og under vanskelige og fysisk krevende forhold.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er ambulansearbeider.

Læreplan

Læreplan i ambulansefag

Vg3 ambulansefaget handler om å utvikle yrkesutøvere som kan utføre akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Faget skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, ulykker og katastrofer. Faget skal videre bidra til at ambulansearbeideren fungerer godt i tverrfaglig samarbeid og kan arbeide selvstendig under tidspress og under vanskelige forhold. I faget inngår også å ivareta sikkerheten og pasientenes vitale funksjoner under ambulanseoppdrag. Videre skal faget gjøre ambulansearbeideren i stand til å arbeide i tverrfaglige akuttmedisinske og operative team, og samarbeide med en kommunikasjonssentral.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker