Aluminiumskonstruksjonsfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å planlegge og forme arbeid fra tegninger, og lærer om sammenføyingsmetoder, konstruksjon av komponenter og større konstruksjoner i aluminium.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er aluminiumskonstruktør.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i aluminiumskonstruksjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Aluminiumskonstruksjonsfaget utøves i skipsindustri, offshore og landbasert industri og følger nasjonale og internasjonale standarder og normer. Faget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen forming og sammenføying av plater, rør og profiler av aluminium til større komponenter og konstruksjoner. Samfunnet stiller krav om bærekraftig utnyttelse av ressurser i industrien. Faget skal bidra til gjenvinning av aluminium brukt i konstruksjoner og komponenter. Videre skal faget legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kunnskap om sammenføyingsmetoder, konstruksjon av komponenter og større konstruksjoner i aluminium. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av evne til fleksibilitet, samarbeid og selvstendig arbeid og fremme en helhetsforståelse for faget.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk og variert arbeid med materialer, prosesser og metoder. Videre skal opplæringen legge til rette for faglig utvikling, erfaringsutveksling og anvendelse av ny teknologi. Sikkerhetsforståelse og kvalitetssystemer skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er aluminiumskonstruktør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.