Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle og drifte et akvakulturanlegg, og får forståelse for sammenhenger mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Læreplan

Akvakultur er en teknologisk avansert og eksportrettet næring basert på biologisk produksjon. Det er en næring i rask endring med hensyn til produksjonsregimer, arter og rammebetingelser. I næringen stilles krav til kvalitet i prosesser og produkter, og næringen etterspør yrkesutøvere med markedsforståelse og innsikt i næringens rolle i samfunnet og som internasjonal matprodusent.

Akvakulturfaget skal bidra til å utvikle forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser, menneskelig aktivitet og teknologi. Videre skal faget fremme forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og den innvirkning dette har på resultatet til den enkelte bedriften. Faget skal legge grunnlag for å utvikle endringskompetanse med tanke på fortsatt vekst og utvikling av næringen.

Opplæringen i akvakulturfaget skal gi lærlingen mulighet til å utvikle økologisk, etisk og teknisk kompetanse knyttet til arbeid på oppdrettsanlegg. Opplæringen skal derfor vektlegge stell av vannlevende organismer i ulike livsstadier, årssykluser og miljøer. Opplæringen i akvakulturfaget skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse innen arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i akvakultur.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

NORDLAKS SMOLT AS Vis 10 avtaler
SANDNES FISKEOPPDRETT AS AVD FJALER Vis avtale
LERØY MIDT AS Vis 4 avtaler
FISHBASE GROUP AS Vis avtale
NORDLAKS OPPDRETT AS Vis 3 avtaler
MOWI AVD TJONGSFJORDEN Vis 28 avtaler
Det finnes 47 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 47 passer dine kriterier.