Lektor har følgende utdanninger

Primærfaner

Vanlige utdanninger i yrket fordelt på kjønn