Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Primærfaner

Andel fast ansatte med utdanningen fordelt på kjønn