1. Skolens tilbud

Skolens fagtilbud er begrenset, men hvert år kartlegger skolen fagønskene til elevene på 10. trinn og videregående trinn slik at skolens tilbud om utdanningsprogram , programområder og -fag kan tilpasses deres ønsker så langt det er mulig. Styret for Oppvekstforetaket vedtar skolens fagtilbud.

  1. Skoleplass i Longyearbyen

Fastboende elever kan søke om skoleplass ved skolens videregående avdeling. Longyearbyen skole har i en årrekke tilbudt skoleplass til inntil 6 elever som ikke er fastboende i Longyearbyen. Skolen formidler leie av hybel til fastlandselever. Disse såkalte ”fastlandselevene” kan tas opp som elever på Vg2 eller Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram . Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet. I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke (karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær), er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier. Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser.

Les mer om skolen, årets tilbud og hvordan søke på www.lybskole.no

Longyearbyen skole, videregående avdeling

Telefon: 79023900
www.lybskole.no