NTNU VIDERE favoritt ikon

Universitet
Offentlig
52 studier
Dette er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. NTNU gir deg ny kunnskap om den siste utviklingen innen relevante fagfelt med muligheter for anvendelse i egen jobbsituasjon, med eller uten eksamen - valget er ditt!

NTNUs videreutdanningstilbud er tilpasset deg som har behov for å utvikle din kompetanse samtidig som du er i arbeid. Dette betyr at våre tilbud er fleksibelt utformet og oftest tilbys som enkeltemner/kurs på 7,5 eller 15 studiepoeng.

Kursene gjennomføres gjerne i form av 2-3 dagers samlinger i kombinasjon med nettbaserte tilbud og individuelle studier. Samlingene gjennomføres oftest i Oslo eller Trondheim, men kan også gjennomføres andre steder innen- eller utenlands.

Moduloppbygging - ved NTNU kan du i mange tilfeller ta flere korte kurs som kan settes sammen til en grad. Du kan velge mellom kurs fra en rekke av NTNUs fagområder. Du kan bygge videre på den utdanningen du allerede har, eller du kan utvide ditt kompetanseområde ved å ta helt nye emner.

Ønsker du å se på NTNU's ordinære studietilbud og ikke deres videreutdanningstilbud se hovedorganisasjonen.

Her ligger skolen

Høgskoleveien 12
7491 Trondheim Trondheim

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttmedisin for legevaktpersonell Annen utdanning NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn og unges psykiske helse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital strategi og ledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dramaterapi Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Project Leadership Program Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsforståelse i prosjekter Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra behov til prosjekt Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grammatikk og pragmatikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende jernbaneteknikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 2 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i audiopedagogikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i kognitiv atferdsterapi Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i norsk tegnspråk 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og innovasjonsledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal digital markedsføring Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og organisering av prosjektarbeid Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og strategi - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsteknologi for synshemmede Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring og internasjonalisering Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk litteraturhistorie Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nye forretningsmodeller Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og endring - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgiving og veiledning for PPT Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sikkerhet og organisasjon Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkhistorie og talemål Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 2 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul II Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul IV Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Testteoretisk kompetanse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vedlikeholdsoptimalisering Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og verdiskaping Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Barn og unges psykiske helse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital strategi og ledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dramaterapi Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Project Leadership Program Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsforståelse i prosjekter Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra behov til prosjekt Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grammatikk og pragmatikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende jernbaneteknikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 2 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i audiopedagogikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i kognitiv atferdsterapi Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i norsk tegnspråk 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og innovasjonsledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal digital markedsføring Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og organisering av prosjektarbeid Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og strategi - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsteknologi for synshemmede Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring og internasjonalisering Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk litteraturhistorie Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nye forretningsmodeller Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og endring - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgiving og veiledning for PPT Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sikkerhet og organisasjon Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkhistorie og talemål Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 2 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul II Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul IV Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Testteoretisk kompetanse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vedlikeholdsoptimalisering Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og verdiskaping Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttmedisin for legevaktpersonell Annen utdanning NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn og unges psykiske helse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sept.) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital strategi og ledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dramaterapi Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Project Leadership Program Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsforståelse i prosjekter Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fra behov til prosjekt Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grammatikk og pragmatikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende jernbaneteknikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende kjemi 2 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i audiopedagogikk Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i kognitiv atferdsterapi Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i norsk tegnspråk 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og innovasjonsledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal digital markedsføring Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og organisering av prosjektarbeid Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse og strategi - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsteknologi for synshemmede Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring og internasjonalisering Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikkvansker - kartlegging og tiltak Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk litteraturhistorie Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nye forretningsmodeller Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og endring - Trondheim Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgiving og veiledning for PPT Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikoanalyse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sikkerhet og organisasjon Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkhistorie og talemål Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 1 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Take Credit Del 2 Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul II Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi og forskningslære modul IV Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Testteoretisk kompetanse Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs) Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Vedlikeholdsoptimalisering Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og verdiskaping Lavere nivå NTNU VIDERE Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak