Treider Fagskoler favoritt ikon

Fagskole
Privat
800 studenter
23 studier
Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid. Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge oss. Treider Fagskoler har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre utdanninger er spisset mot arbeidsmarkedets behov.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

Dagtid - et halvt år (fulltid)
Dagtid - ett år (fulltid)
Kveldstid - ett år (deltid - undervisning to kvelder per uke)

Dagtid - utdanning over et halvt eller ett år

Alle våre utdanninger som går over ett semester gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30. Det legges også inn enkelte studiedager og halve dager. Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

På de fleste ettårige utdanningene er det undervisning tre til fire dager i uken.  Det timeplanlegges også tid til selvstudie hvor det forventes at studentene arbeider med prosjekter, gruppearbeid, forberedelse til forelesninger o.l.  I tillegg kommer det en praksisperiode i andre semester. 

Kveldstid - ett år

Mange av våre utdanninger tilbys også på deltid på kveldstid. Utdanningene er de samme som tilbys på dagtid over ett semster, men over to semestre på kveldstid. Undervisningstidene er 17:30 - 21:00 to kvelder per uke. Enkelte helgeundervisninger kan forekomme. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Oppstart

Alle våre utdanninger som går i Trondheim, Bergen og Oslo over et halvt år på dagtid eller ett år på kveldstid, har oppstart to ganger årlig (vår og høst). Kveldsutdanningene på våre andre studiesteder har oppstart på høsten.  Alle våre ettårige utdanninger har oppstart en gang årlig (høst).

Treider Fagskoler tilbyr de beste fagskoleutdanningene som finnes i Norge. Treider Fagskoler tilbyr i dag 14 ulike utdanningsløp, fordelt på syv studiekategorier, som gir en kort vei til arbeidslivet. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens studietilbud, slik at de tilfredsstiller arbeidslivets krav. Det er også dette som ligger i begrepet praktisk utdanning.

Her ligger skolen

Nedre Vollgate 8
0158 Oslo
Ilebergveien 3
3011 Drammen
Storgata 4
1607 Fredrikstad
Rigedalen 41
4626 Kristiansand
Grønnegata 52
2317 Hamar
St. Jakobs plass 9
5008 Bergen
Engelsminnegata 16A
4008 Stavanger
Falkenborgvegen 35C
7044 Trondheim
Spjelkavikvegen 132
6010 Ålesund
Tromsø
Skien
Nedre Vollgate 8
0158 Oslo

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode
3D animasjon Fagskole Oslo
3D design Fagskole Oslo
Advokatsekretær Fagskole Oslo, Bergen, Trondheim
Butikkledelse - salg og service Fagskole Oslo, Bergen, Trondheim
Interiør Fagskole Oslo
Juridisk kontormedarbeider Fagskole Oslo, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Tromsø , Skien
Lageradministrator Fagskole Oslo
Lønnsmedarbeider Fagskole Oslo, Trondheim, Nettutdanning
Markedskonsulent Fagskole Oslo
Mediedesign Fagskole Oslo
Medisinsk sekretær Oslo, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Hamar, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Tromsø , Skien, Nettutdanning
Medisinsk sekretær - Nett Annen utdanning Oslo, Nettutdanning
Nettverksadministrator Fagskole Oslo, Bergen, Trondheim, Nettutdanning
Nettverksadministrator - nett Fagskole Nettutdanning
Regnskapskonsulent Fagskole Oslo, Bergen, Trondheim
Regnskapsmedarbeider Fagskole Oslo, Drammen, Hamar, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Nettutdanning
Regnskapsmedarbeider - nett Fagskole Nettutdanning
Reiselivskoordinator Fagskole Oslo, Bergen, Trondheim
Retail Designer Fagskole Oslo
Saksbehandler Fagskole Oslo, Trondheim, Nettutdanning
Saksbehandler - nett Fagskole Nettutdanning
Sekretær Fagskole Oslo
Transportadministrator Fagskole Oslo
Tittel Fagretning Studiested
3D animasjon Design, illustrasjon og multimedia
 • Oslo
3D design Design, illustrasjon og multimedia
 • Oslo
Advokatsekretær Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
Butikkledelse - salg og service Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
Interiør Kunst, kultur, design og håndverk
 • Oslo
Juridisk kontormedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Kristiansand
 • Bergen
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
 • Tromsø
 • Skien
Lageradministrator Andre fagskolestudier
 • Oslo
Lønnsmedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
 • Trondheim
 • Nettutdanning
Markedskonsulent Andre fagskolestudier
 • Oslo
Mediedesign Design, illustrasjon og multimedia
 • Oslo
Nettverksadministrator Nettverksadministrasjon
 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Nettutdanning
Nettverksadministrator - nett IKT
 • Nettutdanning
Regnskapskonsulent Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
Regnskapsmedarbeider Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
 • Drammen
 • Hamar
 • Bergen
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
 • Nettutdanning
Regnskapsmedarbeider - nett Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Nettutdanning
Reiselivskoordinator Reiseliv og merkantile fag
 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
Retail Designer Kunst, kultur, design og håndverk
 • Oslo
Saksbehandler Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
 • Trondheim
 • Nettutdanning
Saksbehandler - nett Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Nettutdanning
Sekretær Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Oslo
Transportadministrator Andre fagskolestudier
 • Oslo
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Medisinsk sekretær - Nett Helse-, sosial- og omsorgsfag Oslo, Nettutdanning
Medisinsk sekretær Helse-, sosial- og omsorgsfag Oslo, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Hamar, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Tromsø , Skien, Nettutdanning