Nord-Troms videregående skole favoritt ikon

Offentlig
Videregående
32 programområder

Her ligger skolen

Hovedveien 18
9151 Storslett

Universitet og høgskoler i nærheten

  • Campus Skjervøy
  • Campus Nordreisa

Utdanningstilbud ved Nord-Troms videregående skole

Tittel Studiested
Vg1 Elektrofag Nord-Troms videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag Nord-Troms videregående skole
Vg1 Idrettsfag Nord-Troms videregående skole
Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon Nord-Troms videregående skole
Vg1 Innføringsår for minoritetsspråklige Nord-Troms videregående skole
Vg1 Naturbruk Nord-Troms videregående skole
Vg1 Salg, service og reiseliv Nord-Troms videregående skole
Vg1 Studiespesialisering Nord-Troms videregående skole
Vg1 Studiespesialisering med langrenn og skiskyting Nord-Troms videregående skole
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe H, 3. år Nord-Troms videregående skole
Vg1 Teknikk og industriell produksjon Nord-Troms videregående skole
Vg2 Akvakultur Nord-Troms videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Nord-Troms videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, vekslingsmodell Nord-Troms videregående skole
Vg2 Elenergi og ekom Nord-Troms videregående skole
Vg2 Fiske og fangst Nord-Troms videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag Nord-Troms videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag, vekslingsmodell Nord-Troms videregående skole
Vg2 Idrettsfag Nord-Troms videregående skole
Vg2 IKT-servicefag Nord-Troms videregående skole
Vg2 Kjøretøy Nord-Troms videregående skole
Vg2 Realfag Nord-Troms videregående skole
Vg2 Realfag med langrenn og skiskyting Nord-Troms videregående skole
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Nord-Troms videregående skole
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi med langrenn og skiskyting Nord-Troms videregående skole
Vg3 Idrettsfag Nord-Troms videregående skole
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Nord-Troms videregående skole
Vg3 Realfag Nord-Troms videregående skole
Vg3 Realfag med langrenn og skiskyting Nord-Troms videregående skole
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Nord-Troms videregående skole
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi med langrenn og skiskyting Nord-Troms videregående skole
Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse Nord-Troms videregående skole