Aftenskolen Rogaland favoritt ikon

Offentlig
Studieforbund
51 91 91 20

Aftenskolen Rogaland tilbyr:

Språkkurs
Norwegian courses
Fritidskurs
Yrkesrettede kurs
Teori til fagprøven: barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget
Kurs for barn og ungdom
Kurs og temakvelder for bedrifter
Kurs særskilte målgrupper

Utdanning.no mottar ikke informasjon om utdanningstilbudet ved Aftenskolen Rogaland. Se skolens egne nettsider for mer informasjon og oversikt over tilbud. http://www.aftenskolen.no

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner kan legge inn informasjon på utdanning.no. Ønsker du informasjon om hvordan? Kontakt redaksjonen [at] utdanning [dot] no.

Her ligger skolen

Nedre Strandgate 27
4005 Stavanger