Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst favoritt ikon

Fagskole
Offentlig
80 studenter
4 studier

Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst driver ulike samlingsbaserte og nettstøttede fagskoleutdanninger med studiesteder desentralisert i hele Nordland. Administrasjonen er lokalisert i Narvik.

Vår studiemodell har en "startsamling"  over fire dager ved semesterstart på studiestedet. I tillegg månedlig samlingsdag i klasserom eller på nett.

Studiene våre er årsenheter med halv studieprogresjon, slik at de går over to år og gir 60 studiepoeng.

Vi har fagskolestudier i helse, aldring og aktiv omsorg, kreftomsorg og lindrende pleie, tverrfaglig miljøarbeid og psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Mer informasjon på www.nordlandfagskole.no 

Her ligger skolen

Øvreveien 24-26
8512 Narvik

Universitet og høgskoler i nærheten

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Nordland fagskole.