Folkeuniversitetet Nord favoritt ikon

Folkeuniversitetet Nord består av mange studiesteder i Troms- og Finnmark fylke.

Kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå.

Her ligger skolen

9008 Tromsø
9147 Birtavarre
9151 Storslett
9152 Sørkjosen
9170 Longyearbyen
9300 Finnsnes
9311 Brøstadbotn
9325 Bardufoss
9404 Harstad
9440 Evenskjer
9440 Evenskjer
9450 Hamnvik
9510 Alta
9520 Kautokeino
9600 Hammerfest
9730 Karasjok
9750 Honningsvåg
9900 Kirkenes
9950 Vardø
9180 Skjervøy
9915 Vadsø

Utdanninger

Tittel Studiested
Barne- og ungdomsarbeider
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider
 • Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider
 • Harstad
Barne- og ungdomsarbeider
 • Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider
 • Alta
Barne- og ungdomsarbeider
 • Kautokeino
Barne- og ungdomsarbeider
 • Hammerfest
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs
 • Alta
Flerkulturell omsorg - klasseromsundervisning
 • Tromsø
Ledelse i praksis
 • Tromsø
Ledelse i praksis
 • Finnsnes
Ledelse i praksis
 • Harstad
Ledelse i praksis
 • Evenskjer
Ledelse i praksis
 • Alta
Praktisk Regnskap
 • Tromsø
Praktisk Regnskap
 • Longyearbyen
Praktisk Regnskap
 • Finnsnes
Praktisk Regnskap
 • Harstad
Praktisk Regnskap
 • Evenskjer
Praktisk Regnskap
 • Alta
Renholdsoperatør fagbrev
 • Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev
 • Sørkjosen
Renholdsoperatør fagbrev
 • Longyearbyen
Renholdsoperatør fagbrev
 • Finnsnes
Renholdsoperatør fagbrev
 • Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev
 • Harstad
Renholdsoperatør fagbrev
 • Evenskjer
Renholdsoperatør fagbrev
 • Alta
Renholdsoperatør fagbrev
 • Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev
 • Kirkenes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Finnsnes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Evenskjer
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager
 • Hammerfest
VGS Generell Studiekompetanse 17/18
 • Harstad
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Flerkulturell omsorg - klasseromsundervisning Tromsø
VGS Generell Studiekompetanse 17/18 Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Finnsnes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Harstad
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Evenskjer
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Sørkjosen
Renholdsoperatør fagbrev Longyearbyen
Renholdsoperatør fagbrev Finnsnes
Renholdsoperatør fagbrev Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Harstad
Renholdsoperatør fagbrev Evenskjer
Renholdsoperatør fagbrev Alta
Renholdsoperatør fagbrev Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Kirkenes
Praktisk Regnskap Tromsø
Praktisk Regnskap Longyearbyen
Praktisk Regnskap Finnsnes
Praktisk Regnskap Harstad
Praktisk Regnskap Evenskjer
Praktisk Regnskap Alta
Ledelse i praksis Tromsø
Ledelse i praksis Finnsnes
Ledelse i praksis Harstad
Ledelse i praksis Evenskjer
Ledelse i praksis Alta
Barne- og ungdomsarbeider Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Alta
Barne- og ungdomsarbeider Kautokeino
Barne- og ungdomsarbeider Hammerfest
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Alta
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Alta
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Kautokeino
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Annen utdanning Hammerfest
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Annen utdanning Harstad
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Annen utdanning Tromsø
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Annen utdanning Evenskjer
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Annen utdanning Finnsnes
Barne- og ungdomsarbeider Intensivkurs Annen utdanning Alta
Flerkulturell omsorg - klasseromsundervisning Annen utdanning Tromsø
Ledelse i praksis Annen utdanning Finnsnes
Ledelse i praksis Annen utdanning Alta
Ledelse i praksis Annen utdanning Harstad
Ledelse i praksis Annen utdanning Tromsø
Ledelse i praksis Annen utdanning Evenskjer
Praktisk Regnskap Annen utdanning Longyearbyen
Praktisk Regnskap Annen utdanning Evenskjer
Praktisk Regnskap Annen utdanning Finnsnes
Praktisk Regnskap Annen utdanning Alta
Praktisk Regnskap Annen utdanning Tromsø
Praktisk Regnskap Annen utdanning Harstad
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Longyearbyen
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Harstad
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Hammerfest
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Finnsnes
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Evenskjer
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Kirkenes
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Sørkjosen
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Tromsø
Renholdsoperatør fagbrev Annen utdanning Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Annen utdanning Hammerfest
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Annen utdanning Finnsnes
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Annen utdanning Evenskjer
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Annen utdanning Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Annen utdanning Alta
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Annen utdanning Tromsø
Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager Annen utdanning Harstad
VGS Generell Studiekompetanse 17/18 Annen utdanning Harstad

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.