NLA Høgskolen er en akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag og tilbyr utdanning, uansett livssyn.
NLA Høgskolen Bergen tilbyr studier innen lærerutdanning, interkulturell forståelse, kristendom og teologi, pedagogikk, idrett og mer.
NLA Høgskolen i Kristiansand tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, journalistikk, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon.
NLA Høgskolen i Oslo tilbyr studier innen lærerutdanning, musikk, teologi, ledelse, økonomi og administrasjon.

NLA Høgskolen

Telefon: 55 54 07 00

Studiesteder:

  • NLA Høgskolen Bergen
  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate
  • NLA Høgskolen Gimlekollen

Utdanningstilbud

Det er 18 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Ex.fac. Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Ex.phil Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Idrett årsstudium Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen GENS 44.60 47.20
IKT i pedagogisk virksomhet 1 Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Interkulturell forståelse, Bergen, årsstudium GENS Alle Alle
Interkulturell kommunikasjon GENS Alle Alle
Interkulturell kommunikasjon Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Gimlekollen GENS
Kunst og håndverk, årsstudium eller videreutdanning Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen GENS Alle Alle
Matematikk 1 5-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Matematikk2 5.-10.trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Musikk årsstudium Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen GENS Alle Alle
Naturfag årsstudium Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen GENS Alle Alle
Norsk 1 og norsk 2, 5.-10.-trinn Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen
Pedagogikk, årsstudium Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen GENS Alle Alle
Årsstudium i journalistikk Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Gimlekollen GENS Alle Alle
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Gimlekollen GENS Alle Alle
Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate GENS Alle Alle
Årsstudium i praktisk teologi og ledelse Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium GENS Alle Alle
Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, Oslo GENS Alle Alle
Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium GENS Alle Alle
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Staffeldtsgate MUNLAL Oppgis ikke Oppgis ikke