Høyskolen Kristiania Nettstudier favoritt ikon

Høyskolen Kristiania Nettstudier (tidligere NKS Nettstudier) tilbyr et bredt spekter av utdanning på nett.

Ønsker du en fleksibel og selvstyrt studiehverdag tilbyr Høyskolen Kristiania en rekke studier og kurs på høyskole- og fagskolenivå også som nettstudier.

Vil tilbyr studier innen syv kategorier, fra yrkesrettet utdanning til  masternivå. Kategoriene er:

 • Økonomi og regnskap
 • HR og ledelse
 • Salg og markedsføring
 • Medier, kommunikasjon og PR 
 • Helse, ernæring og trening
 • Pedagogikk og samfunn
 • Generell studiekompetanse

 

Det er en rekke fordeler knyttet til å studere hos Høyskolen Kristiania Nettstudier: 

 • Vitnemål fra anerkjente høyskoler
 • Mulighet til å kombinere studiene med jobb og familie eller andre forpliktelser 
 • Du bestemmer selv når du vil studere og studerer i ditt eget tempo
 • Se forelesningene så ofte du vil
 • Tett oppfølging av dyktige veiledere
 • En mann sitter og leser.
 • Mann leser bok.
 • Dame foran en datamaskin.
 • En mann leser i ei bok.

Utdanninger

Tittel Studiested
Akademisk lesing og skriving
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Anatomi og fysiologi 1
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Anatomi og fysiologi 2
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Anatomi og fysiologi 3
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Arbeidsmiljø og psykologi
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i ernæring og helse
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i Grunnmedisin
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i Grunnmedisin
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i HR og personalledelse
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i markedsføring og salg
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i Pedagogikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i PR og kommunikasjon
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i Psykologi
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsenhet i Spesialpedagogikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Årsregnskap og god regnskapsskikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Bachelor i Administrasjon og ledelse
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Bachelor i HR og personalledelse
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Bachelor i Pedagogikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Bedriftsøkonomi
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Bedriftsøkonomi
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Bedriftsøkonomstudiet
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Co-Creation
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Digital markedsføring
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Digitale ressurser, læring og undervisning
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Endringsledelse
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Ernæring og helse
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Ernæring og prestasjon
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Finansregnskap
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Finansregnskap og regnskapsteori
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Flerkulturell pedagogikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Forbrukeratferd
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Foretaksrett
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Foretaksrett II
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Forhandlinger og påvirkning
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Forretningsetikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Fysiologi
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Grunnleggende ernæring
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Individuell arbeidsrett
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Innføring i pedagogikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Innføring i psykologi
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Innføring i strategi
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Internasjonal HR
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Internkommunikasjon og merkebygging
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Internkultur og kommunikasjon
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Investering og finansiering
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Journalistikk
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Key Account Management
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akademisk lesing og skriving Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi 1 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi 2 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi 3 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsmiljø og psykologi Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i ernæring og helse Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i Grunnmedisin Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i HR og personalledelse Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i markedsføring og salg Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i PR og kommunikasjon Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i Psykologi Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsenhet i Spesialpedagogikk Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsregnskap og god regnskapsskikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomstudiet Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Co-Creation Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital markedsføring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale ressurser, læring og undervisning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring og helse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring og prestasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansregnskap Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansregnskap og regnskapsteori Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Forbrukeratferd Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Foretaksrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Foretaksrett II Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Forhandlinger og påvirkning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsetikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysiologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende ernæring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Individuell arbeidsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i psykologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i strategi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal HR Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Internkommunikasjon og merkebygging Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Internkultur og kommunikasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Investering og finansiering Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Key Account Management Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kollektiv arbeidsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og gruppeprosesser Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kosthold og samfunn Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreativ skriving Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreativitet, innovasjon og nyskapning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitative og kvantitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Leder- og talentutvikling Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring, kreativitet og innovasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Makroøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Marked og samfunn Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedskommunikasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk for økonomer Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Merkevareledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Metode I: Statistikk og kvantitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Metode II: Markedsanalyse og kvalitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikroøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Operativ personalledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk rådgiving og veiledning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk og påvirkning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
PR-fagets samfunnsrolle Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologisk historie og forskningsmetode Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekruttering Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Salgsledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunn, individ og helse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitenskapelig metode Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi II Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Serviceledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Skatterett 1 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Skatterett 1+2 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosial- og personlighetspsykologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Statistikk for økonomer Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk HR Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykdomslære Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykdomslære 1 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykdomslære 2 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tekstforfatting Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingspsykologi og emosjoner Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomistyring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i HR og personalledelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsførere Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master of Business Administration Master og høyere Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Financial Management Master og høyere Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Marketing Master og høyere Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Post Graduate Certificate in Business Research Methods Forskerutdanning/PhD Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akademisk lesing og skriving Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi 1 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi 2 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Anatomi og fysiologi 3 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsmiljø og psykologi Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsregnskap og god regnskapsskikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Co-Creation Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital markedsføring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale ressurser, læring og undervisning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring og helse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring og prestasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansregnskap Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansregnskap og regnskapsteori Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Forbrukeratferd Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Foretaksrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Foretaksrett II Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Forhandlinger og påvirkning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Forretningsetikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysiologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggende ernæring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Individuell arbeidsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i psykologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i strategi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal HR Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Internkommunikasjon og merkebygging Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Internkultur og kommunikasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Investering og finansiering Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Key Account Management Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kollektiv arbeidsrett Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og gruppeprosesser Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kosthold og samfunn Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreativ skriving Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreativitet, innovasjon og nyskapning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitative og kvantitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Leder- og talentutvikling Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring, kreativitet og innovasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Makroøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Marked og samfunn Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedskommunikasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk for økonomer Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Merkevareledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Metode I: Statistikk og kvantitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Metode II: Markedsanalyse og kvalitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikroøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Operativ personalledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk rådgiving og veiledning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk og påvirkning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
PR-fagets samfunnsrolle Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologisk historie og forskningsmetode Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekruttering Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Salgsledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunn, individ og helse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitenskapelig metode Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi II Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Serviceledelse Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Skatterett 1 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Skatterett 1+2 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosial- og personlighetspsykologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Statistikk for økonomer Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk HR Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykdomslære Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykdomslære 1 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykdomslære 2 Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Tekstforfatting Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingspsykologi og emosjoner Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomistyring Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak