Nordland fagskole, reiseliv favoritt ikon

Fagskole
Offentlig
6 studier

Her ligger skolen

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Det helhetlige reiselivsproduktet Reiseliv og merkantile fag Lofoten reiselivfagskole, avd. Svolvær
Distribusjon i det norske markedet Reiseliv og merkantile fag Lofoten reiselivfagskole, avd. Svolvær
Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign Reiseliv og merkantile fag Lofoten reiselivfagskole, avd. Svolvær
Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis Reiseliv og merkantile fag Lofoten reiselivfagskole, avd. Svolvær